חברת אוטובוסים הר הזיתים | תחנות מסלול קו 255 הרחוב החדש

תחנות מסלול קו 255 הרחוב החדש