כרטיסים

התיאור:

כרטיס רגיל

:קטגוריה זכאית

הנוסע הקשיש

:המחיר

  2.5 ש"ח

 
 

התיאור:

כרטיס רגיל

:קטגוריה זכאית

הנוסע הרגיל וכל תלמיד או קטין אינו נושא כרטיס הנחה

:המחיר

  5.0  ש"ח

 

תיאור

כרטיס רגיל

:קטגוריה זכאית

הנוסע הרגיל וכל תלמיד או קטין אינו נושא כרטיס הנחה

:המחיר

  50  ש"ח     

 
 

התיאור:

כרטיס נער

:קטגוריה זכאית

נערים מעל לגיל  5 שנים עד גיל 18

:המחיר

 25  ש"ח     

 
 

**** בקרוב!  ****

התיאור :

כרטיס חכם רב-קו

קטגוריה זכאית

בקרוב יפורסמו פרטים

:המחיר

פרטים יפורסמו בקרוב