כרטיסים

התיאור:

כרטיס רגיל

:קטגוריה זכאית

הנוסע הקשיש

:המחיר

  2.5 ש"ח

 

התיאור:

כרטיס רגיל

:קטגוריה זכאית

הנוסע הרגיל וכל תלמיד או קטין אינו נושא כרטיס הנחה

:המחיר

  5.0  ש"ח

תיאור

כרטיס רגיל

:קטגוריה זכאית

הנוסע הרגיל וכל תלמיד או קטין אינו נושא כרטיס הנחה

:המחיר

  50  ש"ח     

 

 

התיאור:

כרטיס נער

:קטגוריה זכאית

נערים מעל לגיל  5 שנים עד גיל 18

:המחיר

 25  ש"ח     

 

עלות הכרטיסים ברב קב:

  • חופשי חודשי רגיל 210 ₪
  • חופשי חודשי ותיק 105 ₪
  • נסיעה בודדת רגיל 5 ₪
  • נסיעה בודדת ותיק 2.5 ₪
  • נסיעה בודדת לתלמידים 2.5 ₪