מסלולי הקווים

קו ירושלים וואדי ג'וז 287

קו 287 :
כל 30 דקות יוצא אוטובוס מהתחנה מול משרד האוכלוסין לכיוון התחנה המרכזית ברחוב סולטאן סולימאן

מסלול קו 285 ירושלים - אלזעיים

קו 285 מסלול מלא

קו 285 :
כל 30 דקות יוצא אוטובוס מתחנת סולטאן סולימאן
פרטי כיוון הנסיעה בשעות (מ 06:00-06:15-06:20 ) מכפר אל-זעיים לכיוון התחנה המרכזית ברחוב סולטאן סולימאן
פרטי כיוון הנסיעה החל מהשעה 06:45 :
מהתחנה המרכזית ברחוב סולטאן סולימאן – אל-טור – רחוב אלשיך ענבר – כפר אלזעיים )

מסלול קו 275 הר הזיתים ירושלים

קו 275
פרטי כיוון הנסיעה : כל 10 דקות יוצא אוטובוס מתחנה מרכזית ברחוב סולטאן סולימאן
הכיוון להלן :
הר הזיתים – בית חולים אוגסטה ויקטוריה – בית חולים מוקאסד – מלון הר הזיתים – כביש ראשי אלטור .

מסלול קו 255 הרחוב החדש

קו 255 ( הכביש החדש )
פרטי כיוון הנסיעה בבוקר בשעות ( 06:05-06:15-06:25-06:30-06:40 )
מכביש החדש לכייוון התחנה המרכזית ברחוב סולטאן סולימאן
(תחנה ראשונה בכביש החדש – בית חולים מוקאסד – רחוב ראבעה אלעדואיה – התחנה המרכזית ברחוב סולטאן סולימאן )

פרטי כיוון הנסיעה בבוקר בשעות ( 06:35-6:40-06:50 )
מתחנה מרכזית ברחוב סולטאן – צומת אלטור –רחוב שיך ענבר – הכביש נחדש – בית חולים מוקאסד – ושוב אל תחנה מרכזית ברחוב סולטאן סולימאן

קו 255 א’ :
מתחנה מרכזית ברחוב סולטאן סולימאן כל 30 דקות אוטובוס
פרטי כיוון הנסיעה :
תחנה מרכסית בסולטאן סולימאן – צומת אלטור – לכיוון רחוב ראבעה אלעדואיה – בית חולים מוקאסד – הרחוב החדש וחזרה לתחנה המרכזית ברחוב סולטאן סולימאן )